23.3.07

Ο θρύλος της Αγίας ΛαύραςΑν και το blog είναι αφιερωμένο στη γλώσσα, θα κάνω μια εξαίρεση, γιατί έξαλλοι οι ακαδημαϊκοί, σήμερα 23 Μαρτίου 2007, ζήτησαν τη διόρθωση ή την κατάργηση του βιβλίου της ιστορίας της Στ' Δημοτικού, επειδή... ανάμεσα στα άλλα δεν αναφέρεται ο ρόλος της εκκλησίας, η Αγία Λαύρα κ.λ.π.


Παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από τη βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών, το 1980, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους και τους το αφιερώνω εξαιρετικά.
Καλό θα είναι να διαβάζουν τι έχουν βραβεύσει στο παρελθόν.


Ο θρύλος της Αγίας Λαύρας

"Για την έναρξη του Αγώνος είχε δημιουργηθεί πολύ νωρίς και είχε επικρατήσει ο θρύλος της 25ης Μαρτίου και της Αγίας Λαύρας. Σύμφωνα με αυτόν, στις 25 Μαρτίου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, αφού ύψωσε στην Αγία Λαύρα το λάβαρο της μονής που είχε χρυσοκεντημένη την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όρκισε σ' αυτό τα παλικάρια και τα οδήγησε στην επίθεση εναντίον των Τούρκων των Καλαβρύτων.
Η ιστορική όμως αλήθεια απέχει πολύ από τον θρύλο. Ούτε στις 25 Μαρτίου αλλά ούτε και στις 21 που έγινε η πρώτη πολεμική επιχείρηση βρισκόταν κανείς στην Αγία Λαύρα. Λίγες ημέρες μετά την άφιξή τους εκεί, στι 10 ή 13 Μαρτίου, όλοι οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι διασκορπίσθηκαν στα ορεινά χωριά της Αχαΐας. Ειδικώτερα ο Παλαιών Πατρών Γερμανός έμεινε στα Νεζερά ως την ημέρα των τουρκικών προκλήσεων στην Πάτρα (23 Μαρτίου). Από τους Έλληνες απομνημονευματογράφους μόνο ο Κανέλλος Δεληγιάννης, που έγραψε πολύ αργότερα τα απομνημονεύματά του και θέλησε μάλιστα να συνδέση με την εξέγερση της ιδιαίτερης πατρίδος του τα γεγονότα της Αγίας Λαύρας, αναφέρει ότι από εκεί άρχισε ο αγώνας στις 23 Μαρτίου. Σ' εκείνος όμως που κατεξοχήν οφείλεται ο θρύλος της Αγίας Λαύρας είναι ο Γάλλος ιστορικός Πουκεβίλ, που έγραψε το 1824 την Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Εκεί περιγράφει με φανταστικές τελείως λεπτομέρειες τη δοξολογία που έγινε στην Αγία Λαύρα, τον λόγο που εκφώνησε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, την ορκωμοσία των παλικαριών κλπ.
Ο θρύλος της Αγίας Λαύρας διαδόθηκε ευρύτατα σε όλη την Ελλάδα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στους Έλληνες. Με συγκίνηση δέχθηκαν τη σύνδεση των δύο μεγαλυτέρων και αλληλένδετων στη συνείδησή του ιδανικών, της ελευθερίας του έθνους και της ορθοδοξίας. Η αρχή της εθνεγερσίας, συνδεδεμένη με την ημέρα του Ευαγγελισμού και με πρωτοστάτη εκκλησιαστικό άνδρα που όρκιζε τους αγωνιστές στο λάβαρο με την εικόνα της Παναγίας, ήτνα φυσικό να συγκινήση κάθε ελληνική ψυχή.
Εκτός όμως από τον θρύλο της Αγίας Λαύρας, η 25η Μαρτίου είναι και για ιστορικούς λ΄γους στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της ενάρξεως της Επαναστάσεως. Ήταν η ημέρα που είχε παραγγελθή ως ημέρα της εξεγέρσεως στου Πελοποννησίους στη Βοστίτσα και στη Μάνη, αλλά και στους Ρουμελιώτες στη Λευκάδα, από τους Φιλικούς απεσταλμένους του Υψηλάντη. Και ακόμη ήταν η ημέρα που γενικεύθηκε η Επανάσταση σε όλη την Πελοπόννησο.
Όπως όμως γράφει ο Ιωάν. Φιλήμων στα προλεγόμενα των απομνημονευμάτων του Παλαιών Πατρών Γερμανού: "Αληθές είναι ότι η Επανάσταση έλαβε χαρακτήρα γενικώτερο απ' τις 25, αλλά η πρώτη αρχή της υπάρχει κυρίως απ' τις 21, διότι αι σημαίαι ανυψώθηκαν, τα εθνόσημα διανεμήθησαν και οι Τούρκοι στα φρούρια κλείσθηκαν..."

Τόμος ΙΒ, σελ. 83,84 Από τα περιεχόμενα του τόμου, σελ. 640, φέρεται ως συγγραφέας του άρθρου η Έφη Αλλαμανή, ενώ στην εποπτική επιτροπή συμμετείχαν οι: Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Τσάτσος, Γεώργιος Ε. Μυλωνάς, Ανδρέας Ξυγγόπουλος, Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Κωστής Ι. Μπαστιάς.
(Διατήρησα την ορθογραφία της έκδοσης.)

Να σημειώσω ότι η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους δεν είναι ούτε "αριστερίστικη" ούτε την έγραψαν "ευρωλιγούρηδες" και να επαναλάβω ότι βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.10 σχόλια:

doctor είπε...

Ευχαριστώ πολύ για την παράθεση του μύθου!

Να στε καλά.

doctor

Ανώνυμος είπε...

Πάντως για το θέμα της Αγίας Λαύρας υπάρχει το εξης από το φύλλο της 11ης Ιουνίου 1821 των London Times από ανταπόκριση της Βιέννης της 26ης Μαιου 1821
http://www.imageshack.gr/view.php?file=rf3cc1oqwjxhjvt60td0.jpg

Ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός:
Allocution of Germanicus, Ex- Arch of the first Achaia, Archbishop of Patrasso, to the Clergy and the Faithfull of Peloponnesus, pronounced in the Conventof Mount Velino 8th (20th) of March, 1821
μιλάμε για δημοσίευμα παρακαλώ των London Times που τυπώθηκε 11/6/1821 αλλά ημερομηνία και τόπο ανταπόκρισης την Βιέννη στις 26/5/1821

Πάντως υπάρχει και άλλη πηγή απ το βιβλίο Απομνημονεύματα του Κανελλου Δεληγιάννη αναφέρονται στο γεγονός και που προέρχονται απο αυθεντικά χειρόγραφα στο βιβλίο “Απομνημονεύματα του Κανέλλου Δεληγιάννη”, 1ος τ. σελ. 148-149 της σειράς Απομνημονεύματα των Αγωνιστών του 21 αριθμος σειράς 16 και έκδοσης Γ. Τσουκαλά “Βιβλιοθήκη”, 1957

«Κατά τας 20 Μαρτίου ανεχώρησεν ο βοεβόδας των Καλαβρύτων Αρναούτογλους να απέλθη εις Τριπολιτσάν, να διαβεβαιώση τον Καϊμακάμην και τους εντοπίους Οθωμανούς περί των διατρεξάντων εις την επαρχίαν εκείνην και να μεσολαβήση δήθεν να συμβιβασθή το πράγμα, να γίνη μια μόνιμος αμνηστία (κατά τας εδικάς του σκέψεις) να μην ερεθισθώσι περισσότερον τα πράγματα και σχισθή το προσωπείον αλλά να ησυχάση ο τόπος. Αλλ’ επειδή την προτεραίαν είχον φθάσει οι δύο προηγούμενοι οίτινες ήτον φερμένοι εις ημάς και είχον την βεβαιότητα των κινημάτων μας, έστειλαν οι εν Αγία Λαύρα τους αδελφούς Παπαδάτους Σωτηράκην και Ηλίαν, τον Χοντρογιάννην και άλλους υπέρ των 150, και κατέλαβον του Χατζήμπαγα το γεφύρι να μην αφήσουν μηδ’ αυτόν μητ’ άλλους να διαβούν εκείθεν πλέον δια την Τρίπολην. Διερχόμενος λοιπόν ο Αρναούτογλους με τριάκοντα περίπου Τούρκους έστειλεν εμπροσθοφυλακήν τον καφετζήν του μ’ άλλους τρείς ιππείς και φθάσαντες εις την γέφυραν, τους επυροβόλησαν και τους εφόνευσαν, ο δε Αρναούτογλης υπέστρεψε τρέχων δρομαίως εις Καλάβρυτα, κατέλαβε μετά των εντοπίων όλους τους πύργους και δυνατά οσπίτια και ωχυρώθησαν, και οι Χριστιανοί της κωμοπόλεώς τους επολιόρκησαν και ούτως ετελείωσαν πλέον όλαι αι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τούρκων και Χριστιανών και δεν εγνώριζον οι εν Τριπόλει ουδέν των γινομένων κινημάτων εις τας επαρχίας.
Οι συναχθέντες λοιπόν εις την Αγίαν Λαύραν απεφάσισαν και ύψωσαν την σημαίαν της επαναστάσεως κατά τας 23 Μαρτίου 1821, προσφέροντες πάνδημον δοξολογίαν προς τον Ύψιστον και με το σύνθημα «ή ζωή και ελευθερία ή θάνατος». Και αμέσως ο μεν Ζαϊμης μετά του Π. Πατρών και άλλων ανεχώρησαν δια τα Νεζερά να προσέχουν τα κινήματα των εν Πάτραις Τούρκων, ο Λόντος δια την Βοστίτζαν, ο Φωτήλας έστειλε τον υιόν του προς το μέρος του Λάλα, ο δε Σ. Χαραλάμπης, Σ. Θεοχαρόπουλος, ο Κερνιτζής και άλλοι με τους υπ’ αυτών καπεταναίους δια τα μεταξύ Καλαβρύτων και Τριπολιτσάς όρια, και κατέλαβεν έκαστος τας αναγκαίας θέσεις.
Την αυτήν ημέραν 23 Μαρτίου, ως εκ συνθήματος και οι πέντε αδελφοί ημείς, υπάρχοντες εκεί όλοι οι πρόκριτοι της επαρχίας και αρκετοί στρατιώται, απήλθομεν εις την εκκλησίαν του Προδρόμου και εκάμαμεν μίαν δοξολογίαν εις τον ΄Υ [εννοεί Ύψιστον] Θεόν όπου μας ηξίωσε και εκινήσαμεν ημείς πρώτοι πάντων την Εθνικήν Επανάστασιν και εδώκαμεν το παράδειγμα της ευτολμίας, κάμνοντες και τον εν Χριστώ ασπασμόν! Και μετά τον ασπασμόν εφιλούσαν και την χείρα μου άπαντες. Ευρεθέντες δε τότε εκεί και ο νυν Συνταγματάρχης Ευμορφόπουλος και ο Γιάννης Γκούστης εθαύμασαν δια την τόσην αγάπην, το σέβας και την υπακοήν, την οποίαν εδείκνυον εις εμέ οι συνεπαρχιώται μας. Δια να συστήσωμεν λοιπόν τακτικά στρατόπεδα (μόλον όπου είχομεν κινήσει την επανάστασιν και είχομεν πράξει τοσαύτας εχθροπραξίας από τας 17 Μαρτίου) απεφασίσαμεν και ο μεν Ανάστος [αδελφός του Κανέλλου] απήλθεν εις το χωρίον Μπέτσι και συνεκέντρωσεν εκεί τους Πλαπουταίους με τους στρατιώτας του τμήματος της Ηλιοδώρας και συνάξας όλους τους προκρίτους των χωρίων και περισσότερους των 500 στρατιωτών, τους εδιόρισεν επικεφαλής τον Γεωργάκην Πλαπούταν, διατάξας αυτούς να προσέχουν τα κινήματα των Φαναριτών Τούρκων και των Λαλαίων, αν τολμήσουν και κάμουν κίνημα δια κανέν μέρος, να τους κτυπήσουν. Επίσης ανεχώρησε και ο Δημητράκης [επίσης αδελφός του Κανέλλου] με επέκεινα των 600 από τα τμήματα Άκοβας και Πέρα Μεριάς και συνεκεντρώθη και αυτός εις το χωρίον Ρένεσι δια τον αυτόν σκοπόν, απέχον το χωρίον εκείνο τρεις ώρες ως έγγιστα από του Λάλα. Το κίνημα τούτο επροξένησε φρίκην και απελπισίαν εις τους Λαλαίους. Συγχρόνως διέταξα όλους τους προκρίτους των μεγάλων κωμοπώλεων Στεμνίτζας, Ζυγοβιστίου……………………»

Ελπίζω με τα παραπάνω κάποια αμυδρη αμφιβολία να σας δημιουργησα καθώς δε μιλάω με στοιχεία λόγια του αέρα αλλά ντοκουμέντα.
Πάντως αν θελήσετε να το βρειτε γίνετε συνδρομητης στην αρχειακή υπηρεσία των Ταιμς του Λονδίνου εδώ και θα το βρειτε και εσεις
http://archive.timesonline.co.uk/tol/archive/

Γιάννης είπε...

Ανώνυμε, σ' ευχαριστώ για τον κόπο που έκανες να καταθέσεις τις πληροφορίες σου.
Όμως, αν διάβαζες προσεκτικότερα την ανάρτηση, θα διαπίστωνες ότι στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, απ' όπου άντλησα τις πληροφορίες που παρέθεσα, η λημματογράφος έκανε ειδική αναφορά για τα απομνημονεύματα του Κανέλλου Δεληγιάννη.
Εξάλλου και ο ίδιος ο Δεληγιάννης γράφει: "μόλον όπου είχομεν κινήσει την επανάστασιν και είχομεν πράξει τοσαύτας εχθροπραξίας από τας 17 Μαρτίου"

Αν και η ειδικότητά μου ως φιλολόγου δεν είναι του ιστορικού, όμως το πρώτο που διδάσκεται κανείς στη μελέτη της επιστήμης της Ιστορίας είναι ότι οι πηγές δεν είναι απαραίτητο να είναι και σωστές. Πρέπει να διασταυρώνονται και να επαληθεύονται. Αυτός είναι ο λόγος άλλωστε, που ακόμη και σήμερα, χθες βέβαια πολύ περισσότερο, αμφισβητείται σε πολλά σημεία ακόμη και ο πατέρας της Ιστορίας, ο Ηρόδοτος.

Σχετικά με άρθρο των London Times θα επανέλθω αργότερα.

Ανώνυμος είπε...

Σε ευχαριστώ Γιάννη. Πάντως υπάρχουν για μένα σημεία τα οποία χρήζουν διευκρίνησης αν και πιστεύω ότι αυτό που γράφτηκε αναφέρθηκε στα γεγονότα περί Αγίας Λαύρας. Μην μένετε στο "σήκωσε, ή δεν σήκωσε το λάβαρο, ή στις ημερομηνίες" μην κολλάμε εκεί αλλά να επικεντρώσουμε στα γεγονότα που αναφέρει. Δηλαδή υπήρξε ως πράξη πολιτική συγκέντρωση ανθρώπων λόγος Γερμανού ευλογία του για ξεκίνημα κίνησης;; Άλλωστε στο κείμενο αναφέρεται ελληνιστί στο "ήγγικεν η ώρα" περίπου..Εγώ αυτά που ερευνώ είναι τα εξης:
1. Αναφέρεται σε ομιλία, λόγο του Γερμανικού σε εκκλησιαστικό οίκημα μπροστά σε πιστούς λαικους και κλήρο, ξέρουμε αν το ίδιο χρονικό διάστημα πήγε και σε άλλα εκκλησιαστικά ιδρύματα, μνημεία, μοναστήρια κλπ κάνοντας την ίδια ομιλία;;
2. Αναφέρεται ότι μίλησε σε λαικούς και κλήρο από όλη την Πελοποννήσο και όχι απλά συγκεκριμένης περιοχής άρα επρόκειτο για αρκετό κόσμο και όχι κάτι με τοπικό χαρακτήρα αλλά κάτι μεγάλο.
3. Αναφέρεται αγγλικά ο όρος convent ο οποίος κυριολεκτικά σημαίνει απ το in.gr: ουσ. θρησκ. (ως κτίριο ή θεσμός:) γυναικείο μοναστήρι: she entered a convent κλείστηκε σε μοναστήρι § relegate a woman to a convent κλείνω ή στέλνω γυναίκα σε μοναστήρι.. Το εν λόγω που ψάχνουμε αναφέρεται στην Μονή της Αγίας Λαύρας λόγω του ότι ως μέρος του λόγου είναι θηλυκο, /Ή Μονή της Αγίας Λαύρας;;;
4. Αναφέρεται στο Mount Velino, προφανώς πρόκειται για ονομασία που ίσχυε εκείνη την εποχή και όχι πια. Μπορούμε αυτό να το ταυτοποιήσουμε ποιό εννοεί ή αν πρόκειται για τοποθεσία;;
5. Αναφέρεται ως ημερομηνία γεγονότως η 8/20 Μαρτίου 1821 και πως την επομένη ο Π.Π.Γ προτείνει να κινηθούν έναντι των Πατρών;; Ισχύει;; Από μια πρόχειρη αναζήτηση φαίνεται πως ταιριάζει με τούτο

"Στην Πελοπόννησο, ήδη από την 21η Μαρτίου, οι επαναστάτες κατέλαβαν τα Καλάβρυτα, στις 22 Μαρτίου ο Ανδρέας Λόντος ύψωσε τη σημαία της επανάστασης στη Βοστίτσα, το σημερινό Αίγιο, ενώ στις 23 Μαρτίου η φλόγα της επανάστασης ανάβει και στην Πάτρα." http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=260911
Παρακαλώ στην συνεισφορά σας και στη σκέψη σας, ευχαριστώ!
Υ.Γ Προσωπικά πιστεύω πώς αναφέρεται στα της Αγίας Λαυρας αλλά είναι προφανές πως κάποιες διευκρινήσεις θα το "δέσουν" ακόμα περισσότερο

Ανώνυμος είπε...

Να μου επιτρέψεις να σου στείλω μια ακόμα jpg με την ίδια σελίδα της 11/6/1821 όπου φαίνεται ο τόπος και η ημερομηνία της ανταπόκρισης σχεδόν πάνω πάνω στην δεξιά στήλη. Δυστυχώς κάτω τρώει μερικές σειρές αλλά ούτως ή άλλως το έχεις ολοκληρο το κειμενο σε μορφη jpg που ενδιαφέρει απο προηγουμενο ποστ μου
http://www.imageshack.gr/files/pbi9l3z63zkl5nlflloi.jpg

Ανώνυμος είπε...

"Εκεί περιγράφει με φανταστικές τελείως λεπτομέρειες τη δοξολογία που έγινε στην Αγία Λαύρα, τον λόγο που εκφώνησε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, την ορκωμοσία των παλικαριών κλπ"

Να ρωτήσω το εξής. Αυτά που γράφει ο Πουκεβίλ το 1824 και είναι η απαρχή του μύθου της Αγίας Λαύρας μήπως είναι παρόμοια ως προς το περιεχόμενο με το δημοσίευμα των ΤΑΙΜΣ του Λονδίνου;; (26 Μαιου 1821 Βιέννη, Λονδίνο 11/6/1821) "Σ' εκείνος όμως που κατεξοχήν οφείλεται ο θρύλος της Αγίας Λαύρας είναι ο Γάλλος ιστορικός Πουκεβίλ, που έγραψε το 1824 την Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Εκεί περιγράφει με φανταστικές τελείως λεπτομέρειες τη δοξολογία που έγινε στην Αγία Λαύρα, τον λόγο που εκφώνησε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, την ορκωμοσία των παλικαριών κλπ."

Άρα μήπως πρέπει να ανασκευάσετε το ότι ο μύθος προέρχεται όχι απ τον Πουκεβίλ αλλά απο δημοσίευμα των ΤΑΙΜΣ 26/5/1821, και ΛΕ ΚΟΝΣΤΙΤΟΥΣΙΟΝΕΛ 6/6/1821;; Πάντως περιμένω σχόλιά σας σε σχέση με την πηγή που σας παρέθεσα αλλά ακόμα ουδέν νεώτερο επι αυτής της πηγής.

Ανώνυμος είπε...

Αναφορικά με την έτερη πηγή την Le Constitutionnel της 6/6/1821 η ψηφιακή εικόνα του συγκεκριμένου φύλλου μπορεί να βρεθεί στην Εθνική Γαλλική Βιβλιοθήκη
η ημερομηνία φαίνεται εδώ στο 1ο φύλλο: http://img18.imageshack.us/my.php?image=requestdigitalelement2.jpg

και η είδηση είναι στο τελευταίο φύλλο στην κάτω δεξιά στήλη.
http://img18.imageshack.us/img18/3258/requestdigitalelement.jpg

Άρα ο θρησκόληπτος ρομαντικός Πουκεβίλ προφανώς διάβασε αυτά τα οποία έγραψε στο βιβλίο του το 1824 σε εφημερίδα της εποχής του στη γλώσσα του και έτσι δημιουργήθηκε η απαρχή του μύθου;;;??!!

Γιάννης είπε...

Φίλτατε,
μήπως η καλύτερη απόδειξη των όσων έγιναν ή δεν έγιναν στην Αγ. Λαύρα είναι τα όσα μαρτυρούν οι ήρωες της επανάστασης;
Αν είναι έτσι, τότε γιατί στα απομνημονεύματά τους δεν το αναφέρουν ως γεγονός.
Δεν έχω χρόνο να ψάξω αυτή τη στιγμή, άλλωστε και στο μπλογκ δε γράφω, αλλά αν θυμάμαι καλά, ούτε ο Π.Π. Γερμανός δεν το αναφέρει ως γεγονός.
Όσα αναφέρονται στα διάφορα δημοσιεύματα εξάλλου, απ΄όσο μπορώ να καταλάβω και να συμπεράνω, δεν αναφέρουν τη Λαύρα. Το ότι ο Π.Π. Γερμανός σε κάποιο κήρυγμά του μπορεί να είπε το τάδε ή το δείνα δε σημαίνει ότι τα είπε και στη Λαύρα.

Απ' όλη τη "μυθολογία" της ελληνικής ιστορίας - "μυθολογία" άλλωστε με την οποία "ντύνουν" όλα τα έθνη την ιστορία τους - το γεγονός της Λαύρας είναι ίσως το λιγότερο σημαντικό. Άλλωστε τι νόημα έχει αν ευλόγησε τα όπλα ο Γερμανός ή δεν τα ευλόγησε. (Κι αν ασχολήθηκε τόσο πολύ η ελληνική ιστοριογραφία, έγινε εξαιτίας της καπήλευσης του γεγονότος από κάποιους κύκλους...)

Υπάρχουν τόσα άλλα ζητήματα στην επανάσταση του '21 που είναι, κατά τη δική μου άποψη, σημαντικότερα, π.χ. οι εμφύλιοι, τα γεγονότα με τον Ιμπραήμ, το διπλωματικό παρασκήνιο των "μεγάλων δυνάμεων"·
(εξάλλου ένας λόγος για τον οποίο δεν έχω και πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή οφείλεται στο ότι ασχολούμαι με τη διπλωματική ιστορία του β' παγκόσμιου πόλεμου. Εκεί να ιδείς μύθοι, φίλτατε.)

Θα χαρώ να μάθω τα αποτελέσματα της έρευνάς σου, όπως και αν αφήσεις σε κάποιο επόμενο σχόλιο σου το όνομά σου...

Ευχαριστώ για την υπομονή σου

Ανώνυμος είπε...

"Όσα αναφέρονται στα διάφορα δημοσιεύματα εξάλλου, απ΄όσο μπορώ να καταλάβω και να συμπεράνω, δεν αναφέρουν τη Λαύρα. Το ότι ο Π.Π. Γερμανός σε κάποιο κήρυγμά του μπορεί να είπε το τάδε ή το δείνα δε σημαίνει ότι τα είπε και στη Λαύρα."

Να μου επιτρέψετε αλλά αν μπήκατε στον κόπο να διαβάσετε στην γαλλική εφημερίδα τον τίτλο της έστω θα διαβάζατε το εξης:
"Οι πρώτες αράδες γράφουν επι λέξει:
"Allocution de Germanicus, exarque de la premiere Achaie archeveque de Patras au clerge et aux fideles du Peloponese, prononces dansle convent des freres Laures du mont Velu, le 8 (20) Mars 1821"

Νομίζω χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία σε κάποιον που ξέρει καλά τα αγγλικά και ιδέα από γαλλικά μπορεί να καταλάβει το νόημα των παραπάνω. Όσο για το αν υπάρχει ή όχι αναφορά στα δημοσιεύματα που σας παρέθεσα παραπάνω ειδικά στη Λαύρα, το αγγλικό δημοσίευμα αναφέρει "Convent" μεταφραση από το in.gr ως έχει ["ουσ. θρησκ. (ως κτίριο ή θεσμός:) γυναικείο μοναστήρι: she entered a convent κλείστηκε σε μοναστήρι § relegate a woman to a convent κλείνω ή στέλνω γυναίκα σε μοναστήρι. μπορείτε να δειτε την ακριβή μετάφραση εδώ. http://www.in.gr/dictionary/lookup.asp?Word=convent] ενώ στο γαλλικό κείμενο όμως υπάρχει πιο ειδική αναφορά στον θρησκευτικό χώρο που έλαβε χώρα το γεγονός ως εξής:"convent des freres Laures".
Νομίζω ότι είναι αντιληπτό ότι η γαλλική πηγή μιλά σαφώς για Λαύρα. Αρα το συμπέρασμά σας επι αυτού δεν είναι ακριβές. Περί των απομνημονευμάτων τώρα είναι ένα θέμα ΓΙΑΤΙ ο Γερμανός ΔΕΝ το αναφέρει αλλά το αναφέρει όμως ο Κανέλλος Δεληγιάννης στα δικά του Απομνημονεύματα. Σας παρέθεσα σχετικό απόσπασμα και την πηγή. Συμφωνώ ότι η 25η ΣΑΦΩΣ δεν παίζει σαν ημερομηνία. Μήπως όμως προγενέστερα όπως αναφέρουν και η Le Constitutionnel 6/6/1821 και οι London Times με ημερομηνία ανταπόκρισης 26/5 και τύπωσης 11/6/1821;; Άλλωστε και ο ίδιος ο Κανέλλος Δεληγιάννης δεν αναφέρει την 25η αλλά προγενέστερη ημερομηνία. Επι λέξει γράφει "Οι συναχθέντες λοιπόν εις την Αγίαν Λαύραν απεφάσισαν και ύψωσαν την σημαίαν της επαναστάσεως κατά τας 23 Μαρτίου 1821, προσφέροντες πάνδημον δοξολογίαν προς τον Ύψιστον και με το σύνθημα «ή ζωή και ελευθερία ή θάνατος». Και αμέσως ο μεν Ζαϊμης μετά του Π. Πατρών και άλλων ανεχώρησαν δια τα Νεζερά να προσέχουν τα κινήματα των εν Πάτραις Τούρκων..."

Άρα αναφορά σε Λόγο Γερμανού και Αγία Λαύρα υπάρχουν έχει κατατεθεί απο τις εξης πηγές σε χρονολογική σειρά
1. Le Constitutionnel 6/6/1821
2. London Times 11/6/1821
3. Pouqueville 1824
4. Απομνημονεύματα Κανέλλου Δεληγιάννη 1ος τ. σελ. 148-149 της σειράς Απομνημονεύματα των Αγωνιστών του 21 αριθμος σειράς 16 και έκδοσης Γ. Τσουκαλά “Βιβλιοθήκη”, 1957 με Άγνωστη και το τονίζω αυτό ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ του εν λόγω αποσπάσματος.
Να έχετε την καλημέρα μου. Προσωπικά ένας ασήμαντος πολίτης είμαι που του αρέσει η ιστορία υπερβολικά όχι όμως από "κώλυμμα" αλλά σαν χόμπι και ιδιαίτερα με ενδιαφέρει να ψάχνω να βρω αυτές καθε αυτες τις πηγές που έχουν να κάνουν με αμφιλεγόμενα πράγματι γεγονότα της ιστορίας μας όπως αυτό που συζητάμε τώρα εδώ. Να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία και το διάλογο και να ξέρετε ότι ΔΕΝ ψάχνω για αντιδικία είτε μαζί σας είτε με κανέναν άλλον απλά με ενδιαφέρει όσο το δυνατόν σε διαφορα ζητήματα να πλησιάζω όσο το δυνατόν την ιστορική αλήθεια και πραγματικότητα. Θα θελα επιπλέον να με βοηθήσετε με τους συλλογισμούς σας τις σκέψεις σας την κριτική σας επί των λεγομένων μου και των πηγών.
Και να σας πώ εν κατακλείδι την δική μου άποψη επί των περί Αγίας Λαύρας, Παλαιών Πατρών Γερμανού και 25ης Μαρτίου έχω φτάσει στο εξής προσωπικό συμπέρασμα προφανώς υποκειμενικό.

Δηλαδή και δική μου αίσθηση είναι ότι 25η Μαρτίου στην Αγία Λαύρα δεν υπήρξε ΠΟΤΕ!! Επίσης το αυτό καθε αυτό γεγονός πιθανώς να ήταν μικρότερης σημασίας και αξίας το οποίο αργότερα μεγεθύνθηκε εξειδανικεύτηκε την μεταφέρανε και λίγες μέρες αργότερα και τέλος..έδεσε το γλυκό!

Και οι Αγωνιστές του 21′ ικανοποιημένοι για την επιλογή της ημερομηνίας με το ΒΔ του 1838 (συμφωνα με τις πηγες ο Υψηλάντης είχε επιλέξει την 25η ήδη απ το 1820 ως την ημερομηνία έναρξης του Αγώνα ο οποίος εκ των πραγμάτων ΔΕΝ τηρήθηκε) και η Εκκλησία θα ταν ικανοποιημένη λόγω επιλογής της 25ης με την άμεση σύνδεση Εκκλησίας - Κράτους που έχουμε και μας βαραίνει απ το Βυζάντιο αλλά και η σύνδεση της Εκκλησίας με την εθνεγερσία μεσω Αγίας Λαύρας και 25ης.

Όλα τα παραπάνω είναι ξεκάθαρα σε μένα τουλάχιστον. Πάντως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μέσα στην σύγχισή τους για τον μύθο περί ημερομηνίας λαβάρων κλπ θεωρούν ότι και το γεγονός του Π.Π.Γ Αγίας Λαύρας και Λόγου του δεν υπήρξε καν. Εγώ στο τελευταίο στάθηκα και ερευνώ.
Νίκος

Ανώνυμος είπε...

Πάντως έψαξα και τα Απομνημονεύματα του Π.Π. Γερμανού. Οι πηγές στο βιβλίο είναι αποκαλυπτικές και μας δίνουν μια άλλη εικόνα. Με βάση τα πιο κάτω ΜΗΠΩΣ τα γραφέντα στα δημοσιεύματα προήλθαν από τηλεγράφημα του Γάλλου Προξένου Πουκεβιλ ο οποίος τότε ήταν Πρόξενος στην Πάτρα και ο οποίος ήταν φιλέλληνας και έδωσε μια δική του εκδοχή;; Και απ την άλλη ο Κ. Δεληγιάννης ίσως να θελε να αποκρύψει στα δικά του απομνημονεύματα ότι η δράση τους στην Αγία Λαύρα ήταν περισσότερο καιροσκοπική παρά Επαναστατική;; Τα παραπάνω είναι μια άλλη εκδοχή ίσως η σωστή ίσως όχι τα θέτω όμως προς προβληματισμό και όσων μας διαβάζουν.

Το παρακάτω είναι αντιγραφή απ την πηγή Απομημονεύματα του Π.Π. Γερμανού, εκδόσως Γ. Τσουκαλά «Βιβλιοθήκη», 1956, σειρά Απομνημονεύματα Αγωνιστών του 21, αριθ. Σειράς 3, σελ. 85:
«Τη θ’ λοιπόν Μαρτίου εκίνησαν όλοι ομού εκ των Καλαβρύτων, αψάμενοι της δια Τριπολιτζαν οδού. Εις δε τον διωρισμένον τόπον απήντησαν τον άνθρωπον με τα γράμματα, εστάθησαν εκεί, τα ανέγνωσαν, εκοινολόγησαν εις όλους τους συνοδοιπόρους με αγανάτησιν και λύπην τα γραφόμενα, και αμέσως άλλαξαν τον δρόμον, και υπήγαν εις εν χωρίον λεγόμενον Καρνέσι, και εκείθεν έγραψαν εις τους εν Τριπολιτζά Αγάδες και Προεστώτας με επίτηδες ταχυδρόμον, ότι διευθυνόμενοι δια τα εκεί, κατά την επιταγήν της Διοικήσεως, απήντησαν καθ’ οδόν τα ειρημένα γράμματα, και φοβηθέντες εμποδίσθησαν. Επαραπονούντο δε εις τους Αγάδες, διατί ζητούν αδίκως να τους βλάψουν, και ενί λόγω τους παρεκάλουν να τους συγχωρήσωσι να μείνωσιν εις τα ίδια, και είναι ικανοί οι ες Τριπολιτζάν να θεωρήσωσι κάθε υπόθεσιν. Μετά δε την αποστολήν του ταχυδρόμου έμειναν εκεί την νύκτα εκείνην. Την δε επιούσαν ημέραν μετέβησαν εις το Μοναστήριον της Αγίας Λαύρας.» το ενδιαφέρον κομμάτι είναι το ακόλουθο:«Εκεί συσκεφθέντες απεφάσισαν να μη δώσωσιν αιτίαν τινά, αλλά να μείνωσι παραμερισμένοι, εως ου να ιδώσι τα πράγματα. Και ει μεν Διοίκησις θελήση να βιάση αυτούς ιδιαιτέρως, και να τους κατατρέξη με οποιονδήποτε τρόπον, να εξελθώσι της Πελοποννήσου, και να παρατηρήσωσιν τον καιρόν και τας περιστάσεις, δια να μη βάλουν εις κίνδυνον τους λοιπούς ομογενείς παρακαίρως, ειδέ και καθολικεύσει το πράγμα η Διοίκησις, μεταχειρισθή τα όπλα και την βίαν γενικώς εναντίον των ομογενών, τότε εξ ανάγκης να λάβωσι και αυτοί τα όπλα, και να κινήσωσι και τους λοιπούς ομογενείς εις υπεράσπισιν εαυτών.»

Δηλαδή εδώ ο ίδιος ο Π.Π. Γερμανός όχι επαναστατικό λόγο δεν αναφέρει στην Αγία Λαύρα αλλά ότι εκεί κάνανε τους ψόφιους κοριούς να μην δώσουν καμία αφορμή και να δουν μετα πώς θα πάνε τα πράγματα και προφανώς αναλογα να πράξουν. Από τον ίδιο δηλαδή αναφέρεται η μετάβαση στην Αγία Λαύρα αλλά όχι για να κηρύξουν την έναρξη του Αγώνα αλλα κατα το κοινως λεγόμενο να κάνουν τουμπεκί ψιλοκομένο. Πάντως το ζήτημα είναι σε σχεση με τα δημοσιεύματα τα οποία παρετέθησαν είτε των London Times είτε της Le Constitutionnel και τα οποία φαίνεται ότι έχουν κοινό συντάκτη. Εκ των πραγμάτων είναι πολύ κρίσιμο να γνωρίζουμε το ποιος ήταν εν τέλει αυτός ο συντάκτης και πώς προέκυψε το δημοσίευμα;; Προσωπικά πιστεύω ότι ίσως, ίσως να είχε να κάνει με τον Γάλλο Πρόξενο Πουκεβίλ ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψη Γερμανού με τους άλλους πρόκριτους στην Αγία Λαύρα και το ότι χρονικά αμέσως μετα έγινε η κίνηση για την Πάτρα και συνεπώς μετά παο μια τέτοια λογικοφανή σύνδεση τελικά να πίστευσε και να έγραψε ότι συνέβη μια τέτοια Επαναστατική Διακήρυξη εκεί στην Αγία Λαύρα την οποία ο ίδιος διάνθισε……Δεν ξέρω, εικασίες κάνω.
ΝίκοςΓια κάτι άλλο εκτός από λόγια και ατέρμονες συζητήσεις στον ιστοχώρο μου

"Ελληνικός Πολιτισμός"

Κάθε συνεργασία είναι καλοδεχούμενη!