31.8.07

Σχετικά με την επιλογή των σχολικών συμβούλων

Ο θεσμός των σχολικών συμβούλων ήταν ένας από τους θεσμούς που είχε διεκδικήσει ο κλάδος. Δυστυχώς, όπως γίνεται συνήθως, πήραν την αλήθεια μας και την έκαναν ψέμα. Στα τόσα χρόνια που μεσολάβησαν από την καθιέρωση του θεσμού αποδείχτηκε περίτρανα πώς ένας θεσμός που θα βοηθούσε σημαντικά το διδακτικό έργο μετατράπηκε σε αδύναμο κρίκο. Απ' όλες τις δυσλειτουργίες να μείνω στον τεράστιο αριθμό των σχολείων για τα οποία ήταν υπεύθυνος ο κάθε σύμβουλος, καθιστώντας το έργο τους πρακτικά αδύνατο και στην αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας στις κατά καιρούς προτάσεις τους. Δε μας έφταναν αυτά, ήρθε και η "αξιοκρατική" επιλογή τους.

Παραθέτω στη συνέχεια τρία κείμενα σχετικά με την επιλογή των συμβούλων.
Το πρώτο υπογράφεται από τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Αυτόνομη Παρέμβαση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το δεύτερο από την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων. και το τρίτο είναι ένα άρθρο της Π. Στεφανάκου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΑΥΓΗ στις 24/8/2007Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αυτόνομη Παρέμβαση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Για την επιλογή των σχολικών Συμβούλων


Έρμαιο του κομματισμού, της αναξιοκρατίας και των πελατειακών σχέσεων κατάντησε η κυβέρνηση τη Δημόσια Εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το ζήτημα της επιλογής των σχολικών συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποκορύφωμα της όλης διαδικασίας υπήρξε η διαβόητη συνέντευξη, που μετατράπηκε σε «προκρούστεια κλίνη», πάνω στην οποία η βαθμολογία υποψηφίων σχολικών συμβούλων κοβόταν και ραβόταν στα μέτρα των κομματικών σκοπιμοτήτων του κυβερνώντος κόμματος, με μοναδική επιδίωξη να αλλοιωθεί υπέρ «ημετέρων» υποψηφίων η σειρά που είχε προκύψει από την αξιολόγηση των μετρήσιμων κριτηρίων. Σε πολλές περιπτώσεις όλα έδειχναν ότι οι υποψήφιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια διαδικασία αξιολόγησης που δεν βασιζόταν στις γνώσεις, στην εμπειρία και στις ικανότητές τους, αλλά σε καθαρά εξωεκπαιδευτικά κριτήρια. Δεν μπορεί διαφορετικά να ερμηνευτεί το γεγονός ότι υποψήφιος σχολικός σύμβουλος φιλολόγων εγνωσμένου κύρους στο χώρο των γραμμάτων, που κατέχει διδακτορικό, συγγραφέας δέκα λογοτεχνικών βιβλίων, βραβευμένος με το Βραβείο Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος δεν κρίθηκε ικανός για το έργο του σχολικού συμβούλου.
Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν προκλητικές διαφορές σε συγκεκριμένους υποψηφίους ανάμεσα στη βαθμολογία βάσει των μετρήσιμων κριτηρίων και τη βαθμολογία της προφορικής συνέντευξης, και συνακόλουθα να προκύψουν μεγάλες ανακατατάξεις και ανατροπές της αρχικής σειράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στους σχολικούς συμβούλους που επιλέχθηκαν πάλι περιλαμβάνονται τόσο η υπεύθυνη της επιχείρηση παράνομης αναβαθμολόγησης των γραπτών του μαθήματος των Αγγλικών στις πρόσφατες Πανελλαδικές Εξετάσεις στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ στη Θεσσαλονίκη όσο και υποψήφια που ταυτόχρονα –και παράνομα- ήταν και μέλος του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων.
Η αξιοκρατία στην επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίχτηκε η επίσημη ρητορική της Κυβέρνησης, προεκλογικά και μετεκλογικά. Η πράξη όμως διέψευσε με οικτρό τρόπο τις εξαγγελίες της. Έτσι, μετά τον «προσωρινό» διορισμό Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων το 2004, που «σεμνά και ταπεινά» μονιμοποιήθηκαν στη συνέχεια, ακολούθησε η διάτρητη από κάθε άποψη διαδικασία επιλογής των σχολικών συμβούλων.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών εξαρχής κατήγγειλε την κυβέρνηση τόσο για το θεσμικό πλαίσιο όσο και για τις πρακτικές της αναξιοκρατίας και του κομματικού ελέγχου, που ακολούθησε, συνεχίζοντας μια αρνητική παράδοση που θέλει τον κρατικό μηχανισμό «λάφυρο» της εκάστοτε κυβέρνησης, και διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για μια αδιάβλητη, διαφανή και αντικειμενική επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας και στο μέλλον, διεκδικώντας μια καλύτερη παιδεία.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2007


Τηλ. επικοινωνίας:
Γρηγόρης Καλομοίρης: 694 4604063
Νίκος Καλόγηρος: 697 4661244
Ζήσης Καπράνας: 697 6437186
Παύλος Χαραμής: 694 8044427


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Σχ. Συμβούλων από το ΥΠΕΠΘ, μέσα στο καλοκαίρι (9 Αυγούστου), έδωσε την ευκαιρία σε λίγους στο χώρο της εκπαίδευσης να αντι-ληφθούν τι έγινε στον ευαίσθητο αυτό χώρο.
Η τελική λίστα, η οποία ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΠΘ, δεν είναι προϊόν μιας αντικει-μενικής και διαφανούς διαδικασίας, αλλά μιας ωμής κομματικής παρέμβασης για την προώ-θηση πολλών ατόμων, οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν είναι σε θέση να σηκώσουν το βά-ρος του αξιώματος αυτού, της παιδαγωγικής δηλ. και επιστημονικής καθοδήγησης των εκ-παιδευτικών.
Με παρεμβάσεις που άρχισαν από τη μοριοδότηση του ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ο-λοκληρώθηκαν με τη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ “Παρωδία” τον Ιούλιο μήνα, γράφτηκε μια από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης.
Σχολικοί Σύμβουλοι με χρόνια προσφοράς και στήριξης των καινοτομιών τα τελευ-ταία χρόνια (Ολοήμερο σχολείο, Ευέλικτη ζώνη, Νέα βιβλία & Αναλυτικά προγράμματα, προώθηση προγραμμάτων διαπολιτισμικής αγωγής, περιβαλλοντικής εκπ/σης, αγωγής υγεί-ας κ.ά.), αλλά και με έντονη κοινωνική δράση, βρέθηκαν εκτός, αφού τους αφαιρέθηκαν αυθαίρετα μόρια, τα οποία πήραν άλλοι συνυποψήφιοι και στοχοποιήθηκαν στη συνέντευξη.
Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ήταν Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής & Επιστημονικής καθοδήγησης των συμβούλων σε πολλές Περιφέρειες ανά την Ελλάδα αξιολογήθηκαν στη συνέντευξη και μοριοδοτήθηκαν με 14,57 ή 17 ή 17,43 (με άριστα το 20). Οι βαθμολογίες αυτές, από τις χαμηλότερες, δεν έχουν προηγούμενο. Είχαν ως στόχο να διασύρουν τους Συμβούλους στα μάτια των εκπαιδευτικών και να τους ακυρώσουν στη συνέχεια.
Οι Πανεπιστημιακοί μας δάσκαλοι από τα Παιδαγωγικά Τμήματα της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ της ΚΡΗΤΗΣ του ΑΙΓΑΙΟΥ, αλλά και της ΑΘΗΝΑΣ (έχουν όλοι ονοματεπώνυμο), αγνόησαν το βιογραφικό των Σχ. Συμβούλων και εκτέλεσαν τις ΕΝΤΟΛΕΣ, οι οποίες τους δόθηκαν κατά γράμμα. Είναι αυτοί που ξέχασαν τους αγώνες που έκανε ο κλάδος των Δασκάλων & των Νηπιαγωγών για να βρίσκονται εκεί. Ο ρόλος τους δεν είναι ρόλος κομματικού επιτηρητή, αλλά δασκάλου και καθοδηγητή των εκπαιδευτικών. Είναι αυτοί, που ενώ αρνούνται τη δική τους ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, συμμετέχουν όχι στην αξιολόγηση των υποψηφίων και εν ενεργεία Σχ. Συμβούλων, αλλά στη στημένη διαδικασία εξοστρακισμού τους. Είναι αυτοί, που ενώ αγνο-ούν τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και Βιβλία, συμμετείχαν σε μια διαδικασία και δεν έκα-ναν ούτε μια ερώτηση πάνω σ’ αυτά. Ούτε μια ερώτηση για το ρόλο και τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι Σχ. Σύμβουλοι στην καθημερινή επαφή και εργασία με τους Εκπαι-δευτικούς. Αγνοούσαν το ρόλο και τη λειτουργία του Σχ. Συμβούλου!!!
-Είναι σκάνδαλο εν ενεργεία Σχ. Σύμβουλος με αντικειμενικά μόρια: 23,6 να μοριο-δοτείται στη συνέντευξη με 17,71, να έχει σύνολο 41,3 και να «κόβεται»!
-Είναι σκάνδαλο υποψήφιος με αντικειμενικά μόρια: 24,1 να μοριοδοτείται στη συ-νέντευξη με 17,5 και μόλις να «διασώζεται»!
-Είναι σκάνδαλο Σχ. Σύμβουλος, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθο-δήγησης με αντικειμενικά μόρια: 19,45 να μοριοδοτείται στη συνέντευξη με 14,57, να έχει σύνολο 34,02 και να «κόβεται»!


- Καλούμε έστω και σήμερα την Υπουργό Παιδείας, να δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία όλων των υποψηφίων Σχ. Συμβούλων με τα αντικειμενικά μόρια, το συγ-γραφικό και ερευνητικό έργο, αλλά και τη μοριοδότηση της συνέντευξης, ώστε να διαπι-στώσει ο εκπαιδευτικός κόσμος και η ελληνική κοινωνία τη διάσταση του σκανδάλου.
Πιστεύουμε ειλικρινά ότι η Υπουργός αγνοεί αυτό που έχει γίνει από τους μηχανι-σμούς οι οποίοι έδρασαν στο παρασκήνιο και αλλοίωσαν κάθε έννοια αξιοκρατίας και αντι-κειμενικότητας.

- Καλούμε την Υπουργό να ασχοληθεί με τη διαδικασία του 2002 και ιδιαίτερα τη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, για να διαπιστώσει ποιοι είχαν μοριοδοτηθεί με άριστα είκοσι (20) ή με υψη-λούς βαθμούς, αξιολογώντας το τότε Συμβούλιο Επιλογής τόσο τη δουλειά τους όσο και την προσωπικότητά τους!

- Καλούμε την Υπουργό Παιδείας να επανεξετάσει μια σειρά από παρανομίες που έ-χουν γίνει και αποτυπώνονται στη λίστα, την οποία υπέγραψε και αφορούν:

• μοριοδότηση για συμμετοχή σε ομάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων
(1 μόριο)!!!
• μοριοδότηση για ανύπαρκτο συγγραφικό έργο (4 ή 5 μόρια)!!!
• μοριοδότηση υποψηφίων στη συνέντευξη με άριστα είκοσι (20), ενώ είχαν αντι-κειμενικά μόρια: 15,15 ή 18,1 και έγιναν Σχ. Σύμβουλοι!!
• μοριοδότηση για πτυχία ανύπαρκτα (υπάρχουν καταγγελίες).


Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, θα βρεθεί στο πλευρό όλων των Σχ. Συμβούλων που βίωσαν την αδικία και υπέστησαν ανεπανόρθωτη βλάβη από τις παρα-λειτουργίες ενός μηχανισμού, ο οποίος δεν σκέφτεται την εκπαίδευση και δεν έχει σχέση με την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.

Δεν θα διεκδικήσουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που δικαιούμαστε: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΤΑ ΜΑΣ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.


ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
Πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Σ


Διάτρητη η διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων


Εφημερίδα ΑΥΓΗ

Στεφανάκου Πίκια


Ο Ανδρέας Μήτσου δεν χρειάζεται συστάσεις. Μιλούν τα βιβλία του γι' αυτόν (πάνω από δέκα) που έχουν αποσπάσει θαυμασμό και σπουδαία βραβεία: "Τα ανίσχυρα ψεύδη του Ορέστη Χαλκιόπουλου", Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος το 1996. Οι "Σφήκες", Βραβείο Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών το 2002. "Ο κ. Επισκοπάκης", το τελευταίο βιβλίο του Ανδρέα Μήτσου, είναι απ' τα βιβλία του καλοκαιριού. Αυτό που δεν ξέρουν ίσως οι αναγνώστες αυτού του σπουδαίου λογοτέχνη είναι ότι επί τριάντα χρόνια υπηρετεί την εκπαίδευση από τη θέση του φιλολόγου. Από αφελή ρομαντισμό, όπως δήλωσε στην "Αυγή", αποφάσισε να διεκδικήσει φέτος θέση σχολικού συμβούλου. Ε, τον έκοψαν. Τον απέκλεισαν. Η επιτροπή... εξέτασης δεν τον έκρινε ικανό για το έργο αυτό. Η συνέντευξη, που φέρνει τα πάνω κάτω, τον έφερε κάτω και τον άφησε εκτός επιλογών. Πήρε 16,5 όταν οι ημέτεροι σάρωναν με τα εικοσάρια τους. Αυτός με το συγγραφικό του έργο, για το οποίο βαθμολογήθηκε με 3 και όχι με άριστα, τα βραβεία του, με το διδακτορικό του (με άριστα μάλιστα) στη Θεωρία της Λογοτεχνίας και την Κοινωνιολογία της Καθημερινότητας, με δεύτερο πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας που δεν ελήφθη υπόψη στη μοριοδότηση, με μετεκπαίδευση και με την πολύχρονη εμπειρία του στην τάξη, έφαγε... πόρτα. "Τι τον ρώτησαν στη συνέντευξη; "Για τον κ. Επισκοπάκη, το τελευταίο μου βιβλίο. Τους είπα την υπόθεση και ένας εκ των κριτών τη βρήκε στερεότυπη. Ήταν μια τραυματική εμπειρία αυτό που πέρασα. Υπήρχε ένα κλίμα απαξίωσης και καγχασμού σε βάρος μου λες και τα μέλη της επιτροπής γνώριζαν για μένα κάτι κακό που εγώ δεν το ήξερα. Ιδιαίτερα απαξιωτικά μου συμπεριφέρθηκαν όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είπα πώς ο σχολικός σύμβουλος θα έπρεπε να μην αποκόβεται από την τάξη αλλά δύο μέρες την εβδομάδα να διδάσκει και ο ίδιος και τις υπόλοιπες ημέρες να ασκεί τα καθήκοντά του. Ε, τότε να μείνετε στην τάξη για όλο τον καιρό μου είπαν ειρωνικά". Να σημειωθεί ότι τα πέντε από τα επτά μέλη της επιτροπής που έκριναν τον Α. Μήτσου ήταν των Θετικών Επιστημών και όχι φιλόλογοι. Την ίδια στιγμή που η... αξιοκρατία της κυβέρνησης της Ν.Δ. αποκλείει τον Α. Μήτσου και πολλούς ακόμα αξιόλογους ανθρώπους επειδή δεν έχουν κομματικά διαπιστευτήρια, ξανακάνει σχολική σύμβουλο την Κατερινά Τσοτσόλη, την πρωταγωνίστρια του σκανδάλου της παράνομης αναβαθμολόγησης των γραπτών στη Θεσσαλονίκη! Τη θέση σχολικού συμβούλου πήρε επίσης εκπαιδευτικός που παρανόμως ήταν και υποψήφια και μέλος του Συμβουλίου Επιλογής. "Διάτρητη! Από κάθε άποψη η διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων ήταν διάτρητη τονίζει ο Γρηγόρης Καλομοίρης, συνδικαλιστικό στέλεχος της ΟΛΜΕ. "Η διαβόητη συνέντευξη", επισημαίνει, "μετατράπηκε σε προκρούστεια κλίνη πάνω στην οποία η βαθμολογία υποψήφιων σχολικών συμβούλων κοβόταν και ραβόταν στα μέτρα των κομματικών σκοπιμοτήτων του κυβερνώντος κόμματος, με μοναδική επιδίωξη να αλλοιωθεί, όπως και αλλοιώθηκε, υπέρ 'ημετέρων' η σειρά που είχε προκύψει από την αξιολόγηση των μετρήσιμων κριτηρίων". Ο αποκλεισμός του Ανδρέα Μήτσου ήταν η πιο τρανταχτή περίπτωση ομολογίας των πρακτικών της αναξιοκρατίας και κομματισμού. Όμως δεν ήταν η μόνη. Σε πολλές περιπτώσεις όλα έδειχναν ότι οι υποψήφιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια διαδικασία αξιολόγησης που δεν βασιζόταν στις γνώσεις, την εμπειρία και τις ικανότητές τους, αλλά σε καθαρά εξωεκπαιδευτικά κριτήρια. Η κυβέρνηση παρά τις εξαγγελίες της συνέχισε την αρνητική παράδοση που θέλει τον κρατικό μηχανισμό λάφυρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:Για κάτι άλλο εκτός από λόγια και ατέρμονες συζητήσεις στον ιστοχώρο μου

"Ελληνικός Πολιτισμός"

Κάθε συνεργασία είναι καλοδεχούμενη!