3.11.12

άσκηση

Αντιστοίχισε τους ορισμούς με τη σωστή λέξη.

Αντιστοίχισε τους ορισμούς με τη σωστή λέξη. αρχική  11η ενότητα 

Διάλεξε τη σωστή λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
το πολίτευμα, ο τρόπος ζωής των πολιτών, το κράτος
το πολιτικό σύστημα οργάνωσης και άσκησης της εξουσίας σε μια χώρα
ο πολιτικός που αναδεικνύεται με ευτελή μέσα
αυτός που έχει ανεπτυγμένο πολιτισμό, που έχει καλούς τρόπους
αυτός που αφορά τον πολιτισμό, που προωθεί την ανάπτυξή του
η επιστήμη που ασχολείται με το σχεδιασμό μιας πόλης
το σύνολο των κομμάτων που είναι αντίθετα με την κυβέρνηση
το σύνολο των κομμάτων που είναι σύμφωνα με την κυβέρνηση
αποκτώ πολιτική συνείδηση, συμμετέχω στην πολιτική ζωή
εγγράφω κάποιον ως πολίτη, του δίνω την υπηκοότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:Για κάτι άλλο εκτός από λόγια και ατέρμονες συζητήσεις στον ιστοχώρο μου

"Ελληνικός Πολιτισμός"

Κάθε συνεργασία είναι καλοδεχούμενη!